Menu

Firma Daniel Figiel realizuje projekt:

Rozwój działalności firmy produkcyjnej poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Cel projektu - poprawa pozycji Wnioskodawcy w stosunku do firm konkurencyjnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup innowacyjnej maszyny do zawijania cukierków / słodyczy, która zostanie włączona do istniejącej linii produkcyjnej. Dzięki temu wnioskodawca wprowadzi innowacje co najmniej w skali rynku regionalnego.

Wartość projektu: 1 230 000,00 zł netto.

Wkład Funduszy Europejskich: 499 999,00 zł netto

Planowane efekty: liczba wprowadzonych innowacji produktowych 3 szt., liczba wprowadzonych innowacji procesowych 1 szt. liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych 1 szt., wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 6 osób.